Načítám...

Hydroosev

Hydroosev

„Snadné a rychlé zatravnění, které přináší nejen estetický vzhled, ale i trvalé zpevnění půdy a svahů“

Kromě běžných způsobů zakládání trávníku, jako je pokládka trávníkových koberců nebo z přímého výsevu se naše firma zabývá i zatravněním ploch pomocí technologie HYDROOSEV. Hydroosev je metoda, při které se na plochy rovnoměrně stříká homogenní směs osiva, mulčovacího materiálu, fixátoru, dalších přísad a vody. Směs se připravuje v nádrži, kde dochází k jejímu důkladnému promíchání a za pomocí vysokotlaké hadice s tryskou se nanáší na plochu. Osivo použité ve směsi pro hydroosev může obsahovat nejen samotnou travní směs, ale může být doplněno i o bylinnou nebo květnou složku. Mulč zajišťuje zdárné vyklíčení semen a fixátor je složka, která omezuje spláchnutí semene, prašnost a částečně i erozi svrchní vrstvy povrchu. Hydroosevová směs může obsahovat i přísady pro urychlení klíčení nebo hnojivo pro doplnění živin potřebných pro růst rostlin.

Obrovskou výhodou této technologie je, že se poměrně jednoduše aplikuje i na problematické plochy. Používá se v případech zpevnění svahů a ochranně proti půdní erozi. Je to řešení, které se vyznačuje výborným poměrem cena/výkon.


Použití HYDROOSEVU:

  • zakládání trávníkových ploch v zahradě, parku, krajině
  • osetí ploch v okolí dálnic, silnic i železnic
  • osetí sportovních ploch - sjezdovky, hřiště, sportoviště
  • založení a revitalizace golfových hřišť
  • rychlé zatravnění protipovodňových valů, hrází a koryt
  • zpevnění svahů proti půdní erozi
  • velkoplošné hnojení
  • pro snížení prašnosti na staveništích, skládkách a popílkovištích
  • při revitalizaci nebo rekultivaci krajiny
Hydroosev Hydroosev Hydroosev Hydroosev Hydroosev