Načítám...
ilustrační foto

APLIKAČNÍ MATERIÁLY

Používané HYDRO-MULCHEREM BOWIE:

  • Půdní fixátory na stabilizaci půdy proti erozi - FlocLoc a Tacking Agent 3
  • Biostimulátory pro urychlení růstu a klíčení - JumpStart
  • Biostimulátory pro udržitelnou vegetaci na méně kvalitních půdách - BioPrime
  • Gely pro uchování vlhkosti - AquaGel
  • Náhradní materiály místo ornice na těžko přístupné terény - ProGanics a Biotic Soil Media
  • Papírové mulčovací materiály - ST-MP5 a ST-MP-5G
  • Papírovo-slámové mulčovací materiály - ST-MIX-5Z
  • Protierozní stabilizátory proti prašnosti (popílkoviště, odkaliště atd.) - BioCouver-SS